Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tuõkti
Reikšmė:
išmanyti, suvokti, suprasti
Straipsnelis:
žr. tukti
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 16
Antraštė:
tuõkti
Straipsnelis:
[Aptariama ilgųjų balsių raida bei Kortlandto siūlomos cirkumfleksinės priegaidės galimybė baltų ir slavų kalbose.] Klingenschmittas (2008, 194ff.) lie. tuõkti, -ia kildina iš *tṓkʷ-i̯e/o- (taip pat *tōkʷ-éi̯e/o-), Narteno kauzatyvo *tekʷ- ‘bėgti, tekėti’, fiksuojamo lie. tekė́ti, s. sl. tešti, s. air. techid ir kt. (žr. Jasanoff 2003, 135¹⁸). Jei tai teisinga, tuõkti cirkumfleksinė intonacija paremtų Kortlandto teoriją. Vis dėlto tai antrinė forma, kilusi iš nepaliudytos pirminės *túokti.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas