Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
túopa
Straipsnelis:
Nėra pagrindo laikyti lie. túopa ‘Populus spp.’ paveldu iš ide. prokalbės ir lyginti su lo. pōpulus. Lo. žodžio etimologija nėra aiški, nėra pagrindo rekonstruoti ide. *pōp- ar pan. Manant, kaip iki šiol argumentuojama, buvus lie. *puopa, iš kurio dėl topolis įtakos atsirado túopa, turėtų būti šio žodžio pėdsakų vietovardžiuose, augalų vardyne, tačiau jų nėra. Neaiški ir *puopa reikšmė. Túopa beveik neaptinkama tarmėse, tik literatūroje. Taigi jis neturėtų būti paveldėtas žodis. Svarstoma, kaip atsirado žodis: ar skaidant *top-elė ir pan. į neošaknį *top- su tariamu sufiksu -elė. Tačiau *topas ar *topa neužfiksuota. Taip gali būti dėl homofoninio túopa ‘tinginys, lėtai einantis’, paliudyto ten pat kur túopa ‘Populus’, įtakos.
Šaltinis:
Gliwa 2008a, 239–243

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas