Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tur̃
Reikšmė:
ten
Straipsnelis:
Kartais autorius laikosi kraštutinių, mažai kieno nors paremiamų nuomonių, pvz., kai jis teigia, kad […] lo. igitur esąs sukomponuotas iš *i- (plg. gr. ἰ-δέ) ir *g̑hi (plg. s. i. na-hí ‘ne’, gr. οὐ-χί ir tur ‘tada’ (plg. lie. tur̃ ‘ten’) (45) […]
Šaltinis:
Ködderitzsch 1977, 264

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas