Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
turgus
Straipsnelis:
Ide. kalbose žodžiai, reiškiantys ‘turgus, rinka’, dažniausiai esti susiję su žodžiais, reiškiančiais ‘prekiauti’, ir su sąvoka ‘susitikimų vieta’, ‘atvira vieta’. Lie. turgus, la. tirgus paskolinti iš sl.: s. sl. trŭgŭ, s.-kr. trg, č. trh, le. targ, r. torg (arch.) ir jų vediniai s. sl. trŭžište, s.-kr. tržište, č. tržište ‘turgavietė’, visi šie sl. žodžiai arba giminiški, arba paskolinti ilirų kalbos žodžiui, kuris yra pavadinimo (vardo) Tergeste.
Šaltinis:
Buck 1949, 823
Antraštė:
tur̃gus
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie tur̃gus = sr. tȓg.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
turgus
Straipsnelis:
[Aptariama M. Daukšos Postilės slavizmų integracija į lietuvių kalbą.] Skoliniams integruojantis į lietuvių kalbą, svarbu, koks priebalsis yra žodžio gale. Pavyzdžiui, galūnę -as gauna žodžiai, kurių gale tariamas kietasis priebalsis, tačiau kietąjį priebalsį turi ir br. торг, le. targ, o lietuvių kalboje yra turgus. (S. r. търгъ > br. торг →) lie. turgus. Matyt, tai ankstesnis skolinys, integravęsis pagal dėsnį slavų ъ – slavizmų u, kuomet slaviškoje sistemoje dar nebuvo išnykę jerai). Jis rodo seniausius kontaktus su slavais, kadangi jie turėjo būti paskolinti dar prieš XII a. (Kardelis 2003, 80).
Šaltinis:
Voitkevič 2010, 248–249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas