Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
turtas
Straipsnelis:
Ide. kalbose žodžiai, reiškiantys ‘turtas’, dažnai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘turėti’, ‘valdyti’, keletas šios reikšmės žodžių siejami su sąvoka ‘naudoti’, ‘reikėti’, ‘jėga, galia’; kiti – su sąvoka ‘geras’ ir pan. Lie. turtas : lie. turėti. Semantinis plg. s. sl. iměnĭje, s.-kr. imanje, imutak, č. majetek, r. imuščestvo ir t. t., visi gim. s. sl. iměti ‘turėti’; plg. s. v. a. haba, v. v. a., v. a. habe : haben ‘turėti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 771

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas