Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tuskė́ti
Reikšmė:
bildėti, pykšėti; plakti, mušti (apie širdį); įvairiomis spalvomis šviesti, blizgėti; plakti; šnek. plepėti
Straipsnelis:
Lie. tuskė́ti, tùska Ostrovskio (Baltistica XXXIX (2), 2004, 195–197) siejami su slavų kalbų šaknimi *tuk-, plg. s. sl. tъknǫti ‘treffen’, tъkati ‘weben’ ir kt. V. Mažiulis (PKEŽ IV 208) nurodo bl.-sl. *tvak-/*tuk- ‘mušti, perti’ > lie. tvaksė́ti ‘mušti’ (apie širdį), tvók-ti ‘mušti, kirsti’, tuk-sė́ti ‘plakti, pokšėti’, taukšė́ti ‘kaukšėti’ ir kt., s. sl. tъkati ‘austi’. E. Frenkelis (LEW 1135) lie. tuk-sė́ti, la. tukstêt, -u, -ẽju ‘pochen, klopfen, laut atmen’ lygina su taukšė́ti, tuskė́ti, tuzgénti, tvaksė́ti, tvóti. Tačiau tik Ostrovskis kildina tuskė́ti iš *tuksėti (o tvaskė́ti – iš *tvaksėti).
Šaltinis:
Jakulis 2005, 172–173
Antraštė:
tuskėti
Reikšmė:
bildėti; plakti (apie širdį); kulti
Straipsnelis:
Lie. tuskėti ‘bildėti; plakti (apie širdį); kulti’, plg. tusku ‘trzaskam’ SD I 182; tusku (sin. kuliu) ‘tłukę co’ SD III 444 paliudytas sl. kalbose šaknimi *tuk: s. sl. tъknąti ‘stoßen, treffen’, tъkati ‘weben’, tykoti ‘stoßen’ = la. tūkāt ‘kneten’. S. lie. twasku ‘błyszczę się’ (sin. bliźgu, źibu) SD III 19, ‘jaśnieię’ (sin. świećiuosi, swidu, zibu) SD III 85 ir ‘lsknę się’ (sin. źibu, swidu, skaystinuosi) SD III 157 netiesiogiai rodo pamatinį laipsnį *twek-, o ne *tewk-, kaip pateikia LIV 582.
Šaltinis:
Ostrowski 2004, 195

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas