Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tutúoti
Straipsnelis:
Gr. τυτώ· ἡ γλαῦξ(Hes.). Žodis remiasi imitacine harmonija, plg. Plaute, Men. 653: noctuam quae tū tū usqe dicat, iš kur lo. tutubāre ‘šaukti’ (kalbant apie pelėdą). Kitos formos, rodančios tos pačios rūšies onomatopėją, yra: baltų kalbų lie. tūtúoti, tutùtis ‘švilpukas’ taip pat ir paukščio pavadinimas, galbūt ‘varna’ arba ‘kukutis’; s. i. thuthukr̥t m. paukščio pavadinimas. Kitos formos gr. kalboje: τοῦτις·ὁ κόσσυφος, ταύτασος·ὄρνις ποιός (Hes.). Žr. dar. Pokorny 1097.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1147
Antraštė:
tūtúoti
Straipsnelis:
žr. tūta
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 69–70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas