Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvaikonis
Reikšmė:
garlaivis
Straipsnelis:
Lie. tvaikonis ‘garlaivis’ < la. tvaikonis: tvaikonis, v. garlaivis, laivis, laivatvaikůnsokrętкораблъпароходъ. Rankraštyje (392 p.) tokios straipsnio nėra nė užuominos; pats Miežinis garlaivio pavadinimui tebuvo skyręs vieną straipsnį, antraštiniu žodžiu irgi iškeldamas leticizmą garkugis. Kai Miežinis rašė savo žodyną, patys latviai neturėjo visuotina vartojamo žodžio tvaikonis ‘garlaivis’; jį D. Zemzarė skiria prie 1879 m. Valdemaro rūpesčiu išleistame la.–r.–vok. žodyne esančių naujadarų, dar nerandamų ankstesniuose žodynuose; šiuo žodynu korektoriai yra pasinaudoję, tad gal kartais ir šia vieta. IX dešimtmečio antroje pusėje virtęs tegul dar ne vieninteliu, bet jau svarbiausiu garlaivio pavadinimu latvių rašomoje kalboje, tvaikonis korektoriams galėjo pasirodyti ne tik dėl autoriaus neapsižiūrėjimo praleistas ne tik latviškame, bet ir lietuviškame tekste: jie bus pamanę, kad bendrų vedinių pora tvaikonistvaikonis (ar rečiau vartotas latvių žodžio variantas tvaikons) tiek pat reali, kaip ir pamatinių žodžių tvaikas, tvaikaitvaiks, jų jau rasta Miežinio atskirame straipsnyje.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas