Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvañkas
Straipsnelis:
tvañkas : tvankà ‘didelis karštis prieš lietų be vėjo’. Bandoma sieti su tveñkti, tviñkti (Skardžius ŽD 28, Fraenkel LEW 1149). La. tvan̂ks (< kurš.) ‘dvokimas; garai, smalkės; rūkas; tvaikas’. M. ŏ-kamienę formą atspindi germ. *þwanʒ³² [³² Lie. tvañka(s) germaniškųjų atitikmenų nepateikia nei Walde-Pokorny VglW I 708 t. t., nei Pokorny IEW 1082] ‘spaudimas, prievarta, slegianti padėtis’ (s. v. a. thuang, s. fryzų thwong, v. v. ž. dwank), Fraenkel LEW 1149, Иллич-Свитич ИА 40³³ [³³ Baltų ir germanų kirčio vietos skirtumą Illič-Svityčius aiškina siekimu priešpastatyti nomina acti ir actionis pagal kirčio vietą]. Iš viso to suponuotinas bl. *tvanka- m.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas