Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvankùs
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su uždarumos priebalsiu * žodžio pradžioje:] 1.26. ural. *tunh(k)ʌ- ‘įgrūsti; kimšti’ (suom. tunke- ‘prakišti, įsiskverbti’, tunkka ‘tvankus, troškus’, mordv. toɳga ‘įgrūsti, kimšti’) ~ ide. *tu̯enk- ‘prikimšti, prispausti’ (s. v. a. dūhen ‘prispausti, slėgti’, lie. tvankùs, Kluge 899).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 319

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas