Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvykti
Reikšmė:
alpti, leipti, kaipti, (su)kaisti
Straipsnelis:
Lie. tvykti ‘alpti, leipti, kaipti, (su)kaipsti’ < la. tvīkt: tvykti, isztvyktitvíkti, nůkust, nůgurt…; isztvikti, v. tvikti; kad Miežinis šalia lie. tviñkti, atitinkančio la. tvìkt (tvĩkt, tvîkt), turėtų būti leticizmas, užsiminta jau ME.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas