Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tỹrė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. цюра́ Nosovičius СБН 964, цюры́ Druckis-Podbereskis Падр. бел.-поль. слоўнік 272, dab. liter. kalboje цура́ БРС 1004, РБС 698 ir pan. ‘mutinys, duonainė (šaltas vanduo su druska, į kurį įtrupinta bei įpjaustyta duonos ir svogūnų)’; r. тю́ря ‘t. p. (dedama į vandenį arba girą)’, Trubačiovas dar nurodo reikšmę ‘buiza, tyrė (virta iš miltų)’ ir laiko jį palyginti nesenu skoliniu iš lie. tỹrė (Slavia XXIX (1960) 28); plg. Preobraženskis ЭСРЯ s. v. тю́ря (1958 m. 1171 p.). Neaišku. Panašūs la. trm. žodžiai čuruls ‘valgis iš vandenin įpjaustytos duonos ir svogūnų, mutinys’ ME I 423 ir ķura ‘sriuba, verdama iš duonos plutų su pramentalu, duonienė’ ME II 392 lyg rodytų, jog tokie pavadinimai galėtų būti ir onomatopėjinės prigimties.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas