Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tỹtaras
Reikšmė:
kalakutas
Straipsnelis:
Ž. tytaras 'kalakutas' žodyne laikomas reduplikuotiniu garsų mėgdžiojamuoju dariniu. Pažįstamas tytaras ir dabar, bet tik pačiame Latvijos pasienyje; čia jis, be abejo, yra skolinys iš la. kalbos. Neselmano žodyno tytaras, labai galimas dalykas, irgi bus paskolintas iš la. kalbos. Atsižvelgiant į tai, nereikėtų visai atmesti Endzelyno duoto la. tītars aiškinimo, kuris gal net patikimesnis už senąjį, pateiktą E. Frenkelio žodyne.
Šaltinis:
Urbutis 1963, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas