Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ùždas
Reikšmė:
‘lėšos, išlaidos’
Straipsnelis:
S. lie. ùždas ‘nakład (‘lėšos, išlaidos’); impensa, sumptus’ (SD³ 190). Daryba: užd+asužd-ė́tiuž-dė́-ti ‘nałożyć na co, zrobić wydatek pieniężny’ (‘padaryti piniginių išlaidų’). [3. Lietuvių kalbos naujadarą ùžd-as ‘užstatas, mokestis’ atsižvelgiant į reikšmę reikia laikyti atgaliniu denominaliniu dariniu, kilusiu iš ùžd-ėlisùždė-lisuždė́-ti.]
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 252
Antraštė:
ùždas
Reikšmė:
(s. lie.) nakład; impensa, sumptus
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. ùždas ʻ(s. lie.) nakład; impensa, sumptusʼ daryba yra užd + asužd-ė́tiuž-dė́-ti ʻnałożyc na co, zrobić wydatek pieniężnyʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas