Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
užmiršti
Straipsnelis:
Ide. kalbose nemaža žodžių, reiškiančių ‘užmiršti’, susiję su sąvoka ‘pamesti’, ‘ištrinti’, ‘išnykti’, ‘būti pasislėpusiam’, ‘atsikikti’ ir pan., kitų semantiniai šaltiniai neaiškūs. Lie. už-miršti, la. mirst, dažn. sudėt. aiz-mirst, pie-mirst, s. i. mr̥̣, pers. farā-mūšīdan, arm. moṙanam, visi < ide. *mers-, galbūt tos pačios kaip go. marzjan ‘erzinti’, s. ang. mierran, s. v. a. merren ‘įkyrėti’, ir t. t., kilę iš prailginto *mer- ‘trinti’ (s. i. mr̥- ‘traiškyti’) varianto.
Šaltinis:
Buck 1949, 1230

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas