Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ùž-važas
Reikšmė:
Auffahrt
Straipsnelis:
[Aptariami s. i. abstraktai ir būdvardžiai Rigvedoje ir Atarvavedoje, kurie yra pirminio a-kamieno ir ana-dariniai.] Nustatyta, kad s. i. vāhá yra būdvardis. Žodis yra indoiranietiškas (plg. n. Avestos vāza- ʻfahrend, ziehend; Zugtierʼ) ir kilęs iš ide. *u̯og̑ʰó-, kuris yra iš ide. *u̯óg̑ʰo- ʻdas Fahren, Fuhrwerkʼ (plg. s. sl. vozь ʻWagenʼ, lie. ùž-važas ʻAuffahrtʼ ir gr. ὄχος ʻFuhrwerkʼ, žr. Euler W., Indoiranisch-griechische Gemeinsamkeit der Nominalbildung und deren indogermanische Grundlagen, Innsbruck: IBS, 1979, 59).
Šaltinis:
Kim 2010, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas