Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(už-)vérti
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito na kamieno baritonai.] S. i. várṇa-: √vr̥-, ide. √*uel-. Pasak Mayrhofer III 246, sanskrito šaknis √vr̥- yra dviejų indoeuropietiškų šaknų kombinacija: *uer- ir *uel-. Argumentų ide. šakniai *uer- (Pokorny 1160) rekonstruoti nėra: lie. (už-)vérti, sl. *vrē̋ti rodo buvus šaknį *uerH-, o atitikmenys kitose kalbose irgi galėję turėti laringalą. Kadangi s. i. šaknis yra aiškiai aniṭ tipo, ji turi būti siejama su ide. *uel-.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas