Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ubagas
Straipsnelis:
Lie. ubagas, la. nabags kilę iš slavų k., plg. s. sl. ubogŭ, nebogŭ, s.-kr. ubog, č. ubohý, le. ubogi, r. ubogyj, negat. sudėt. žodžiai šalia bogatŭ ‘turtingas’, gimin. s. sl. bogŭ ‘dalis’ = bogŭ ‘dievas’. Žr. elgeta.
Šaltinis:
Buck 1949, 782–784

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas