Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ublãdė
Straipsnelis:
žr. ublas
Šaltinis:
Otrębski 1966a, 59–60
Antraštė:
ùbladė
Reikšmė:
‘kepykla, duonos kepamasis pastatas’
Straipsnelis:
Germ. *uƀna- buvo baltų paskolinta, iš čia – pr. wumpis ‘krosnis’, umnode ‘kepykla’ – su sufikso pakeitimu (-na--la-), lie. ùbladė, ublãdė ‘kepykla’.
Šaltinis:
Polomé 1983, 289

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas