Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ukavimas
Reikšmė:
‘Schaukeln’
Straipsnelis:
Pr. ucka – superliatyvo priešdėlis : Occopirmus, lie. ukavimas ‘Schaukeln’, aukúoti ‘(ein Kind) auf der Armen schaukeln’, la. uc(in)ât, aũkle, go. auhuma ‘höher’, kimrų uchel ‘hoch’ ir kt., apie tai Becenbergeris BB XXIII 295 t. bei ME s. v. aũkle bei ucât.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 330

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas