Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ulbė
Reikšmė:
‘paukščio pavadinimas’
Straipsnelis:
Lie. nom. du. ulbeli ir ulbinu (Basanavičius J., Ožkabalių dainos, I, 32) bei ułbė (Šimtakojis J., Trakiečių dzūkų dainos, 44) galbūt turi ką nors bendra su le. łabędź ‘gulbė’ ir kt.; dėl balsių kaitos žr. mano Sl.-bl. etiudus, p. 18 ir t.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 535

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas