Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ulióti
Reikšmė:
‘šūkauti’
Straipsnelis:
Bene paprasčiausia [ekskliuzyvinių žodžių varaiantų su balsiais a ir u] grupė, kur a : u dėl onomatopėjos…: alióti ‘šūkauti’ [vartojamas] daug kur Lietuvoje ir ulióti Kupiškio krašte.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas