Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
unduo
Straipsnelis:
Pr. unds 39,₃₁ ‘vanduo’ [ir kt.] : žem. unduo ‘t. p.’, lo. unda ‘banga, vilnis’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 253.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 331

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas