Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
uoliena
Reikšmė:
klintājs, klintaine
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje su priesaga -ien- sudaromi daiktavardžiai, turintys vietos reikšmę: lie. uoliena ‘klintājs, klintaine’ : uolà ‘klints’.
Šaltinis:
Laumane 1989, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas