Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ur̃bti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyno lie. ur̃bti 1, la. ùrbt ‘bohren’ siejasi ne su paprastąja ver- ‘(pa)sukti’‘’, o su sverb- ‘gręžti, bohren’; žr. šią šaknį Pokorno Idg. etym. Wrtb. Iš sl. šiam lizdui skirtina vъrtati ‘gręžti’ (tik č. vrtati; tai yra t- Intensivum (tipas analogiškas lo. can-tā-re, žr. s. v. svajóti), v yra protetinis: *v-ъrb-ta-ti.
Šaltinis:
Machek 1966, 173
Antraštė:
ur̃bti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyno lie. ur̃bti ‘murmėti, niurnėti, zirzti, vaidytis, rietis’ yra = ur̃pti, garsus pamėgdžiojant (su ur̃bti neturi nieko bendra).
Šaltinis:
Machek 1966, 174

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas