Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ur̃kioti
Reikšmė:
rāt
Straipsnelis:
Balode, aprašydama onimizaciją baltų hidronimijoje, mini retus atvejus, kai bl. kalbų geografinis apeliatyvas tampa kitos kalbos hidronimu ir pateikia hipotetinį pavyzdį: la. apeliatyvas urga (manoma, finougrų kilmės žodis, plg. lybių ūrg(a) ‘kleiner Bach’, es. urg ‘Vertiefung, Hohle’ ME IV, 304, bet plg. t. p. Karulis LEV II, 456, kur la. urga kildinamas iš la. vksm. urgt ‘burbuļot, plūstot šalkt (par ūdeni)’) > lie. hidronimas Ùrka upės pavadinimas Kauno raj. (Vanagas 1981, 355). Tačiau šis Vanago pasiūlytas siejimas su la. kalbos skoliniu iš finougrų kalbų yra labai abejotinas, tai mažai tikėtina etimologija. Labiau tikėtinas čia būtų siejimas su vksm. lie. ur̃kioti ‘rāt’, la. ùrkt ‘brummen’ ME IV, 306 (Vanagas, ten pat). Plg. kitus šios šaknies lie. hidronimus: Ùrkis ežeras Molėtuose, Ùrkupis upė Alytaus raj. ir Ur̃kupis Telšiuose (Vanagas, ten pat).
Šaltinis:
Balode 2005, 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas