Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ùrvas
Straipsnelis:
[rec. Kn.: René Lanszweert. Die Rekonstruktion des Baltischen Grundwortschatzes, 1984] [Kritikuojami nauji „išrasti“ fonetiniai dėsniai ir naujos etimologijos:] lie. opà […]; lie. ùrvas, la. urva < *ō-rva- < *ō-rava-, kuris iš au-rautē (kad lie. ráuti, la. raût turėjo reikalingą reikšmę ‘kasti’, esą matyti iš lie. rãvas, pr. rawys; įprastinis pastarųjų žodžių kildinimas iš slavų kalbų neužsimenamas).
Šaltinis:
Urbutis 1986a, 72
Antraštė:
ùrvas
Straipsnelis:
Alb. uríth m. ‘kurmis’, kai kuriuose rajonuose ‘ežys’. Realesnis gretinimas su Hesichijaus peteikto gr. žodžio ἴνδουρος ‘kurmis’ (Stier) dalimi ουρος, su gr. ὀρύσσω ὀρύχω ‘kasti, kasinėti’ (Diefenbach), su lo. sorex, gr. ὕραξ ‘pelė’ (Lambertz) arba, vadinasi, iš formos burí su brej ‘graužti’, gr. βοράζω ‘maitinti’, (βι)βρώσκω ‘ryti’, lo. voro, -are (Comarda) yra, mūsų nuomone, giminiškas su lo. verruca ‘navikas, karpa’, lie. viršùs, vok. Werre ‘miežio grūdas’, s. sl. vrьchъ ‘κορυφῆ, ἄκρον’, s. i. várṣman ‘viršūnė’ arba antrasis su lie. ùrvas, urva. Kurmis dažnai pavadinamas pagal ilgus urvus, kuriuos jis rausia žemėje, arba pagal žemių krūvas, kurias jis verčia žemės paviršiuje. Tarp fonetinių žodžio variantų ur reprezentuoja pirminę formą, kurią pastebėjo G. Meyeris; ur iš *u̯er-; burí ir byr yra dūrinys su b-urí ir yr. [Albaniškame tekste nėra; yra tik viršùs]
Šaltinis:
Çabej 1967a, 84–85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas