Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
utė̃
Straipsnelis:
Pr. autre ‘kalvė’ šaknį Endzelynas (FBR 11, 1931, 180) sieja su lie. utė̃, la. uts, suprantamais kaip ‘kirsti’, ‘gilti’ (žr. t. p. Фасмер ЭСР 1, 360; Fraenkel LEW 2, 1173 ir kt.). Otrębsbi KZ 81, 1967, 227, remdamasis *au-t : *u̯e-t-, gretina su le. trm. watra ir kitais pan. tipo pavyzdžiais.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 174–175
Antraštė:
utė̃
Reikšmė:
Vogelmotte
Straipsnelis:
Ta pati metafora, kuri yra ir šakniniame daiktavardyje *u̯es- ‘Laus’ (plg. s. sl. ъšь, sr.-kr. ȗš, le. wesz, lie. víevesa, vievesà < *h₂u̯eih₁/₃-u̯és- ‘Vogelmotte’, t. y. ‘fliegende Motte’) < *‘die Anhabende’ (plg. s. i. váste), yra ir lie. utė̃, utìs, gen. pl. utų ‘Motte’ < *h₂eu-t- (plg. lie. aũti, aunù, aviù) ‘Schuh anziehen’, t. y. *‘Anziehende’.
Šaltinis:
Tremblay 2011, 579–580

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas