Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vėlinės
Straipsnelis:
Iš ide. šaknies *u̯el-/*u̯ol- atsiradusios su mirtimi ir laidotuvėmis susijusios terminų grupės, reiškiančios: mirtis – velionis: toch. A wäl- ‘mirti’, walu ‘miręs’, wlalune ‘mirtis’, luvių ulant- ‘miręs’, s. isl. valr, la. vēļi, velanieši ‘mirusiųjų vėlės’, Vēļu laiks, lie. Vėlinės; mirties dievybė: bl. Vels, Vielona (plg. Velnias : vélnias), sl. Velesъ/Volosъ, s. i. Váruṇa (plg. germ. Vǫlundr, Wieland ir kt.); valia (laisvė) – troškimas: r. воля, велеть, lie. vélti, lo. volo, velle, vok. wollen ir pan. (plg. mirties kaip paleidimo į laisvę (valią) įvaizdį).
Šaltinis:
Топоров 1985 (1987), 17–18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas