Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vė̃zdas
Straipsnelis:
Lie. vė̃zdas, pl. vė̃zdai, la. vȩ̀zda, vȩ̄zda ‘Ein Stock, Prügel’ K. Būga bei Endzelynas aiškina iš *vēž-das su priesaga -do-.
Šaltinis:
Трубачев 1957a, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas