Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãžis
Straipsnelis:
[pr. wessis E 308 ‘rogės’, ‘Reitschlitten’ – plg. lie. vãžis, važỹs ‘Schlittenkutsche, einspänniger Schlitten’].
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 308, išn. 2
Antraštė:
vãžis
Straipsnelis:
žr. ratavežys
Šaltinis:
Eckert 1995, 51–53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas