Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãbalas
Straipsnelis:
[Iš 69 N. Čemodanovo (In: Место герм. яз. среди других иде. яз., Сравн. грамм. герм. яз. М., 1962, 19–113) pateiktų germ.-bl. izoglosų kai kurios pasižymi stebėtinu semantinio vystymosi tapatumu:] S. ang. wifel : lie. vãbalas ‘vabzdys kietais sparnais’. Lie. leksemai galime nurodyti vienintelę formalią paralelę, t. y. ven. vebele.i. ‘weaver’ (vartojama kaip Reitia epitetas), kuri yra -l- priesaginis vedinys, besiremiąs tematiniu praes. kamienu *webhe/o- ‘weave’.
Šaltinis:
Polomé 1970, 54
Antraštė:
vãbalas
Straipsnelis:
žr. snakė
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas