Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vadė̃
Straipsnelis:
La. vadum ‘sekluma, brasta’ siejama su v. v. ž. wat ‘sekluma’, s. v. a. wat ‘brasta’. Čia priklauso ir lie. vadė̃ ‘trockene Furt, die nach starkem Regen zum Bach wird’; tai reiškia, kad lie. upėvardžiai Vadà, Vadi̇̀nis, Vadáksnis sietini ne su r. вода ‘vanduo’, o su vadum ‘sekluma, per potvynį apsemta vandens’.
Šaltinis:
Schmid 1985, 135
Antraštė:
vãdė
Reikšmė:
‘sausa vaga, po didelių lietų virstanti upe’
Straipsnelis:
Pr. hidron. Wadangen-ulis 1337 up., Wadangen 1399 vv. ir ež. [ir kt.]: lie. Vad-à up. 1. Ariógala, 2. Šimkáičiai 3. Tauragė̃, Vãd-as up. 1. Raseiniai 2. Veiviržėnai, Vãd-ė up. Balbieriškis, Vad-avė (Kart.) – lie. vãdė ‘sausa vaga, kuri po didelių lietų virsta upe’ (DLKŽ 907), la. vàd-a ‘vieta be medžių miške, tinkama šienauti’ (ME IV 429). Sietina galų gale turbūt su lie. vanduõ (Fraenkel LEW II 1176–1177).
Šaltinis:
Daubaras 1981, 88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas