Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vadai
Straipsnelis:
[Aptariami skitų skoliniai slavų kalbose; pateikiami spėjami skoliniai (su d < skitų δ = s. persų δ = av., oset., sl. z, s. i. j, h, lie. ž < ide. *ǵ, ǵh) iš skitų į slavų kalbas, taip pat iš dalies į baltų ir germanų] Pietų sl. *voditi / vaditi ‘dämmen, stauen; bewässern; Wasser leiten, zuführen’, plg. part. perf. pass. *voděnъ s.-kr. voděnica ‘Wassermühle’, *(vodo-)vad'a, *vada ‘Wasserrinne, Mühlgerinne, Mühlgraben’ < skitų *vā̆δ- = oset. awazyn, awazun ‘(einen Fluß) stauen’ (ir kt.), arm. (< iran.?) avazan ‘t. p.’ (ir kt.), toliau turbūt į *(ni-)vaźh- ‘fließen’, plg. s. i. ni-vah-, av. ni-vaz- ‘nach unten führen, vom Wasser’, oset. n(y)wazyn, ni-wāzaya- < *ni-wāzaya- Kauz. ‘(in den Hals) fließen lassen’; pagaliau į *weǵh- ‘fahren’? Čia spėjama kaip ‘žuvų tinklo pavadinimas’ šiaurės sl. *ne- / na-vodъ, lie. vadai pl., la. vads, šs. i. vad, s. v. a. wate, v. v. ž. wade, taip pat plg. s. isl. vaðr ‘starkes Seil, Angel’.
Šaltinis:
Лома 2000, 346

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas