Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãdas
Straipsnelis:
Slov. vada ‘ilgas tinklas, susidedantis iš dviejų dalių’, tikriausiai, yra susijęs su veiksmažodžiu *vesti, *voditi ir giminiškas sl. *nevodъ. Artimiausi atitikmenys žinomi bl. kalbose: lie. vãdas, vadai ‘tinklas’ [24], la. vads ‘didelis tinklas’, lie. vedė́ja ‘tinklas, kuriuo žvejoja du žmonės’ (Фасмер III 55; Fraenkel 1177, 1211).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 24–25
Antraštė:
vãdas
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Semantinis naujadaras yra *wodʰ- ir t. t. ‘Pfand, Bürge’ (plg. lo. vas, kilm. vadis ‘Bürge’, go. wadi ‘Pfand’, lie. vãdas ‘Pfand, Bürge’) vs. pirmikštė reikšmė ‘*Führer, Führung’ (iš ide. šaknies *wedʰ- ‘führen, Braut überführen’).
Šaltinis:
Oettinger 2004, 185
Antraštė:
vãdas
Straipsnelis:
žr. vesti
Šaltinis:
Tremblay 2009,
Antraštė:
vãdas
Reikšmė:
Pfand, Kaution
Straipsnelis:
Go. wadi, s. isl. veð, s. ang. wedd, s. saksų weddi, s. v. a. wetti ‘Pfand’ < germ. *wađ-ja- yra neaiškios kilmės. Semantiškai artimi yra lo. vas, vadis ‘Bürge’, lie. vãdas ‘Pfand, Kaution’. Galbūt germ. *wađ-ja- yra vedinys iš nepaliudyto germ. *wađ- ‘Bürge’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 135–136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas