Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãgis
Straipsnelis:
E. Niemineno nuomone, suom. vaaja ‘kylys, pleištas’ (< prafinų *vaγi̯a suponuojąs bl. *vagjan (bev. g. arba vyr. g. vns. galininkas), kaip pirmykštę formą lie. vãgis.
Šaltinis:
Palionis 1961, 249
Antraštė:
vãgis
Straipsnelis:
Pr. wagnis E. 244 ‘sech’ (= ‘Pflugeisen’) : lie. vãgis, la. vadzis, s. v. a. waganso, gr. ὀφνίς ‘Pflugschar’, s. persų ud-avaǰam ‘išdūriau’ ir kt., apie tai Walde Vrgl. Wrtb. I 315 su liter., Būga KSn. 297bei Specht KZ LXVI 43.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 331
Antraštė:
vãgis
Reikšmė:
noragas, noragėlis
Straipsnelis:
Oset. awæʒ/awæʒæ ‘vaga; riba’. Tikriausiai iš awærcā́-warča-, av. varəč- ‘traukti, tempti, vilkti’, lie. velk-, s. sl. влек- ‘vilkti, traukti, tempti’, gr. αὖλαξ, ὦλκ- ‘vaga’, plg. lo. sulcus ‘vaga’ su tokia pačia semantika. Dėl r iškritimo plg. baz, syǧzærin, xwyzdar. Įtartinas gretinimas su lie. vãgis ‘noragas, noragėlis’ ir pan.; s. persų vaǰ- ‘išupti (akis)’, beludžų gwaǰag (Benewiste, BSL LII 14).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 86
Antraštė:
vagìs
Straipsnelis:
žr. lūšis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas