Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaikščioti
Straipsnelis:
Ide. kalbos veiksmažodžiai ‘vaikščioti’ paprastai reiškiami veiksmažodžiais, reiškiančiais ‘eiti’, ‘eiti pėsčiomis’. Lie. vaikščioti giminiškas vaikyti, tolesni ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 691
Antraštė:
váikščioti
Straipsnelis:
Lie. váikščioti yra neatsakytas klausimas, kokios priesagos jis yra vedinys.
Šaltinis:
Smoczyński 1995, 41–43
Antraštė:
váikščioti
Straipsnelis:
Lie. vaikštinė́ti ‘palengva vaikščioti’ elementas -št- yra perimtas iš pamatinio priesagos -styti (-štyti) veiksmažodžio: váikšt-o, váikšt-ė, váikšt-yti (iš jo istoriškai turi būti kilęs váikščioti, žr. Smoczyński 1995, 43), bet kai kur paradigma sumišusi: šalia váikščioti, váikščiojo vartojamas ir es. l. kamienas váikšto).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 395

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas