Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaĩsius
Reikšmė:
Frucht
Straipsnelis:
Pr. wēisin (acc.) 69,₁ ‘Frucht’ : lie. vaĩsius ‘t. p.’, veĩsti ‘fortpflanzen’, la. vàisla , vìest I, s. isl. vīsir ‘daigas, užuomazga’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 242 bei ME s. v. vìest I.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 342
Antraštė:
vaĩsius
Straipsnelis:
Pr. wēisin : lie. vaĩsius […].
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas