Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaiténti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi yra tie žodžiai, kurių, išsyrus baltų-slavų kalbas, niekur nėra. Veiksmažodžio sistemoje Trautmanas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] u̯aiti̯āi̯ō ‘kalbu’: kaip rodo av. vaēθa- ‘gerichtlich feststellen’, vaēθā- f. ‘gerichtliche Feststellung’ (plg. Rozwadowski, RO 1, 104) čia turime ide. kilmės kamieną. Bet baltų veiksmažodžių daryba (pr. waitiāmai ‘kalbame’, waitiāt ‘kalbėti’, lie. trm. vaitenù ‘sprendžiu’, Būga, RR 1, 491 [254] = RFV 75, 153) neatitinka s. sl. věstajǫ, věstati ‘loqui, dicere, predicare’. Ir vienas, ir kitas daro įspūdį, kad tai savarankiškai susidariusios inovacijos.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 254–255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas