Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaivóraikštė
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
Lie. vaivóraikštė – trm. vaivorykštės pavadinimas, pateikiamas LKA (I, 181) iš Kriukų (Joniškio r.). Tai liaudies etimologijos perdirbinys: vaivor-ykštė, kaip teigė Būga, suvoktas kaip [vaivo-rykštė], o pastaroji (jau reinterpretuota) forma vėlgi dėl liaudies etimologijos sutapatinta su žodžiu raikštė, tarmėse pažįstamu ‘raiščio’ reikšme (su įterptiniu -k-). Šios liaudies etimologijos motyvacija – tipiškas metaforinis sugretinimas: vaivorykštė suvokta kaip ‘raikštė (raištis, juosta), juosianti dangų’ (plg. laũmės júosta, dangaũs júosta). Plg. vaivórykštė.
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 334

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas