Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaivórakštė
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
Lie. vaivórakštė (plg. LKA, LKŽ XVII 967, Vasiliauskaitė 15) – liaudies etimologijos pavyzdys, galbūt ne šiaip fonetinis variantas, o atsiradęs sutapatinus žodžio vaivórykštė antrąją „dalį” su daiktavardžiu rakštìs. Semantinis, loginis pagrindimas nėra iki galo aiškus – gal įsivaizduota, kad vaivorykštė tarsi „perverianti” dangų. Nors kartais žodžiai tapatinami tiesiog dėl formos panašumo. Plg. vaivóraikštė.
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 334

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas