Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valanda
Straipsnelis:
Lie. valanda, ankščiau ‘laiko tarpas’, gimin. lo. volvendus ‘prabėgantis (apie laiką)’, volvere ‘suktis, riedėti’, s. sl. valiti ‘riedėti’, ir t. t. Semantinė raida per ‘laiko’ supratimą kaip besisukantį ciklą.
Šaltinis:
Buck 1949, 1001
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
žr. vėlus
Šaltinis:
Каралюнас 1984 (1986), 71–77
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
Rusų kalbos žodžiai вала́нда ‘nepaslankus, lėtas žmogus’, вала́ндаться ‘lėtai ką dirbti, beprasmiškai leisti laiką, gaišti’ kildinami iš lie. valandà, žr. М. Фасмер, ЭСРЯ I 268–269 (ir liter.). Matyt, šis lie. kalbos žodis senovėje reiškė ne tik ‘tam tikrą laiko tarpą’ (plg. po mažós wałandós , tai yrá tręczią diéną, turêio wel' keltiś iš numírusių DP 211₃₅-₃₆), bet ir ‘(tuščią) laiko leidimą, gaišatį’. Tai galėtų rodyti Vilniaus šv. Jono bažnyčios sutuoktuvių knygos (rankraštis Centriniame Liet. TSR istorijos archyve, f. 604, apr. 10, b. 1) 1604 metų asmenvardis (įraše Nr. 618) Griger Wolądziewicz, t. y. Grigalius Valandžiaus (Valandžio? Valandos?) sūnus. […] Gal ir latvių žodžio valuoda ‘kalba’ reikšmė išsirutuliojo iš ‘(tuščias) laiko leidimas, gaišatis, plepėjimas’?
Šaltinis:
Zinkevičius 1974a, 63
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. валэ́ндацца, šnek., ‘čiupinėtis, gaišti; dvoklinėti, slampinėti, bastytis’ БРС 144 plg. ir Stankevičius К IV 225, валы́ндаць, валы́ндацца (antrąja reikšme), валы́нда (dem. валы́ндзік) ‘bastūnas’ Nosovičius СБН 43, вала́ндацца ‘čiupinėtis, be prasmės bėginėti’ Karskis Б 132 (pažymėdamas, jog tai labiau rusų žodis); r. trm. (šnek.) вала́ндать(ся) ‘čiupinėtis, krapštytis, gaišti; tąsytis, leisti laiką su kuo’ Dalis ТС I 161, СРЯ I (1957) 166, вала́нда (вала́ндала) ‘lebeda, čiupna, gaišlys’ Dalis ТС I 161. Įprasta kildinti iš lie. valandà ‘laiko tarpas; 60 minučių’, žr. Fasmeris ЭСРЯ 1 268 t., Frenkelis LEW 1188 (kitaip Būga, žr. RR I 582, ypač II 644 t.).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 51
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
Bendrinės rusų kalbos žodis вала́ндаться padarytas iš tarmėse vartojamo валáнда, laikomo paskolintu iš lie. valandà. Skolinimas vėlyvas, nes ankstyvo skolinimosi atveju lauktinas būtų *волуда.
Šaltinis:
Кипарский 1973, 70
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
žr. vesti
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 326
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Kiparskio rusų istorinės gramatikos trečias tomas, kuriame aptariami ir literatūrinėje rusų kalboje vartojami baltizmai]. R. вала́ндаться (nuo 1789 m.), вала́нда < lie. valandà.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1977, 384
Antraštė:
valandà
Straipsnelis:
žr. balandis
Šaltinis:
Seržants 2003, 101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas