Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valdýba
Reikšmė:
правление колхоза
Straipsnelis:
Charakteringą baltams priesagą -īb-a atitinka slavų kalbų tipiškas modelis su -ьба. Tai leidžia priskirti baltizmams ne tik tokius žodžius, kaip ru. dial. вальди́ба ‘правление колхоза’, пайши́ба ‘рисование’ [В. Немченко, Словарный состав говора русского населения Йонавского района Литовской ССР, Kalbotyra III (1965) 179.], s. br. шерибы ‘кормление скота; особный вид податей’ [K. Jablonskis, Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, Kaunas, 1941, 231] (plg. lie. valdýba, paišýba, šėrýba tomis pačiomis reikšmėmis), ir taip pat ru. dial. ари́ба ‘пахота’ (šalia slaviško veldinio орьба), le. sadyba/sadziba, br. садзиба, ukr. садиба bendra reikšme ‘усадьба, селище, дом’ (plg. ru. у-садьба su slaviškos kilmės priesaga).
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 90–91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas