Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valnybė
Reikšmė:
laisvė
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: valnybė ‘laisvė’ iš волны ar le. wolny.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas