Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vampsóti
Straipsnelis:
[Lie. kalba pažįsta geroką būrį formanto -soti, 3. Praes. -so veiksmažodžių, kurie vienaip ar kitaip reiškia ‘in einem bestimmten, Zustande verharren’. Tie -soti v., kurie atsiradę dėl analogijos resp. kontaminacijos, yra ypač įdomūs indoeuropeistikos metodologijai:] Jokių abejonių, kad lie. vampsóti ‘mit offenem Munde dastehen; untätig dasitzen’ atsiradęs pertvarkius vėpsóti bei dėl vámpla ‘Maul, Fresse’ (arba kokio nors su pastaruoju giminiško, bet man nežinomo žodžio) įtakos. V. vampsóti santykiauja su vámpla kaip ir vėpsóti : vė́pla. Prie visko čia dar pasakytina, kad vámpla šaknis *vamp- kaip nors siejasi su vė́pla šaknimi *vep-.
Šaltinis:
Otrębski 1963b, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas