Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãnagas
Straipsnelis:
gertoanax (atsirado turbūt tariant iš *gertōu̯anagas E. 713 ‘vanagas’ (t. y. vištvanagis): gerto + (spergla)wanag, lie. vãnagas, la. vanags; apie žodį vanaga žr. Lidenas, Ordstudier 68.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 219
Antraštė:
vãnagas
Straipsnelis:
Įtikinamas ir vertingas Macheko (Machek V., Slav. городъ ‘Würgfalke’ und sein mythologischen Zusammenhang. – „Linguistica Slovaca“ III. Bratislava, 1941, 84. Machek V., Etymologicky slovník …, 415) siūlomas bl.-ir. gretinimas: lie. vãnagas : ir. vānagna- ‘sakalas, dievas Vərəθraγna-’. Minėtas siejimas yra vienintelė patikima lie. žodžio etimologija.
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 66
Antraštė:
vãnagas
Reikšmė:
garnys
Straipsnelis:
Lie. vãnagas = la. (kalnu) vanags, vienas pats ar su apibrėžiamuoju žodžiu paprastai žymi vanagų (Accipitridae) ar sakalų (Falconidae) šeimos plėšriuosius paukščius. ‘Garnio’ reikšme anksčiausiai pasirodo 1816 m. (L. Rėzos) biblijos leidime. Ją savo žodyne mini F. Kuršaitis: Reiher, der, gérßė, bibl. auch: wanagas (Habicht) (K II 127). Taip pat ir su la. kalnu vanags ‘garnys’ reikšme. Abu atvejai nėra gyvosios kalbos faktai, o daugiau pavadinimų pakeitimas ar vertimo padariniai.
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 179–180
Antraštė:
vãnagas
Straipsnelis:
Lie. vãnagas, la. vanags gali būti savo darybos žodžiai (ne iranizmai). Juose aiškiai išsiskiria priesaga -agas, plg. priesagą -aga: pilagà (: pìlti) ‘smarkus lietus’, šilagà (: šìlas) ‘rudens gėlė’ ir kt. Šaknis van-, rodos, įtikinamai siejama su žodžiais vánta, vanóti ir kt. [Fraenkel LEW, 1194]. Šaknis ven- su determinantais gali turėti ir ‘lenkti’ reikšmę, plg. véngti ‘lenktis ko nors’, vìngis, vangà ‘dirva’. O vanagu neretai gali būti pavadinami įvairūs lenkti daiktai, plg. vãnagas ‘kablys; akėčių lankas’, vãnagnosa ‘kumpanosis’, vãnagėlis ‘prietaisas virvėms vyti’ ir pan.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968d, 150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas