Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vangùs
Straipsnelis:
žr. vengti
Šaltinis:
Boryś 1992b, 193–199
Antraštė:
vangus
Straipsnelis:
Lie. vangus (: vengti), giminiškas s. v. a. winchen ‘pasitraukti į šalį’, s. v. a. wankōn ‘svyruoti’. Semantinė raida: ‘vengti’ → ‘vengti darbo’ → ‘vangus, tingus’. žr. tingus
Šaltinis:
Buck 1949, 316

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas