Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vanga
Reikšmė:
Dirva, arimas, laukas
Straipsnelis:
wangus E. 588 ‘damerau’ (= ‘schlecht bestandener Eichwald, halb ausgerodete Waldfläche’): lie. vanga ‘tīrums’, s. v. ž. wang ‘Ane’ ir kt. apie tai Būga KSn. 72 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 333
Antraštė:
vanga
Reikšmė:
laukas
Straipsnelis:
[Kalbama apie J. Bretkūno leticizmus.] vanga ‘laukas’ (plg. la. vanga ‘žema, drėgna pieva su aukšta žole’) […] BB Joel I, 10. Tai galbūt yra vienintelė Bretkūno biblijos vertimo vieta, kur šis žodis, nežinomas iš kitų lie. raštų paminklų. K. Būga atpažino žodžio vanga ‘pieva’ buvimą tokiuose Kuršių vietovardžiuose, kaip Alswanga, Jewanga ir lygino šį žodį su pr. wangus ‘Damerau’. Kadangi Bretkūno vanga semantiškai artima kuršių [357] atitikmenims, atrodo motyvuota, šį žodį laikyti kuršišku skoliniu, ir dar daugiau, tai fiksuotas žodis iš kuršių latvių tarmių (Kuldiga ir kt.).
Šaltinis:
Palionis 1990, 358
Antraštė:
vanga
Reikšmė:
Acker
Straipsnelis:
Pr. wangus ‘dameraw’ < nom. sg. m. *vangᵘs < *vangas (Mažiulis 4, 220). Lie. vanga ‘Acker’, la. (kuršių) vañga ‘feuchte Wiese mit hohem Gras’ (Fraenkel 1962–65, 1195). Bl. > est. vang ‘von einer Flussbiegung eingeschlossenes Stück Land, Wiese’ (Vaba 1998, 180); go. waggs ‘paradise’ → ‘meadow used for asemblages’, s. isl. vangr, s. ang. wong ‘meadow, field’, s. v. a. holz-wangā ‘wooded fields’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 47–48
Antraštė:
vanga
Reikšmė:
Acker
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos finų kilmės Latvijos potaponimų problema. Suomių apeliatyvas vankka ‘ieleja tundrā, liela upes ieleja’, iš kurio kildinamas hidronimas Vanka, laikomas skoliniu iš samių kalbos, labiau abejojant jis siejamas ir su germanų kalbomis, plg. norv. vang ‘nora’, s. norv. ‘lauks, pļava’, jie kildinami iš germanų *wanga- ‘izliekums utml.’ Iš čia netoli iki baltų vanga (la. vanga, vañga, lie. vanga ‘Acker’).
Šaltinis:
Bušs 1994, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas