Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vangas
Reikšmė:
nelaisvė
Straipsnelis:
Lie. vangas ‘nelaisvė’ < la. vaņ̃g̓i (šalia vaņ̃g̓uôt ‘į nelaisvę imti’ < v. ž. fangen): vangasvang̓i…; dar Ryterio žodynas.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas