Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vapė́ti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyno lie. vapė́ti ‘plappern, schwatzen’ giminiškas su č. žvápat ‘t. p.’ (= pridėtinis ž + vapati), Intensivum, kurio šaknies balsis pailgintas.
Šaltinis:
Machek 1966, 174
Antraštė:
vapė́ti
Straipsnelis:
Veiksmažodis vapė́ti J. Pokorno bl.-germ. šakniai *u̯ap- ‘plepėti’. Jai skiriami ir išplėstos šaknies germanų veikamažodžiai. Šią šaknį galima sieti ir su *u̯ap- ‘rėkti, šaukti’, turinčią vedinių lotynų, graikų ir slavų kalbose. Tokia struktūrinė refleksų įvairovė ir semantika rodytų, kad *u̯ap- buvo ne veiksmažodžio šaknis, o garsažodis, iš kurio įvairiose kalbose savarankiškai buvo pasidaryta imitatyvinių veiksmažodžių.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas